Pokaż menu

Infekcje jesienne u dzieci w wieku szkolnym

Infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych (tzw. przeziębienia) to prawdopodobnie najczęstsza choroba wieku dziecięcego. Dotyka zwłaszcza dzieci uczęszczające do żłobka, przedszkola lub szkoły.

Infekcje te stanowią duży problem nie tylko dla zdrowia samych dzieci, ale także dla ich rodziców, którzy muszą korzystać ze zwolnień lekarskich. Ponadto absencja w szkole oznacza konieczność nadrabiania zaległości, a dziecku, które przebywa w domu, rodzice muszą zapewnić nie tylko opiekę, ale też zagospodarować czas. Przyczyną przeziębienia, czyli zakażenia górnych dróg oddechowych jest zwykle jeden z kilku wirusów, najczęściej rhinowirus. Objawy podmiotowe oraz przedmiotowe przeziębienia u dzieci obejmują: gorączkę – często powyżej 38°C, kaszel, wyciek z nosa, niedrożność nosa, ból gardła, ból głowy oraz bóle mięśni, czy zaczerwienienie spojówek. Większość dzieci powraca do zdrowia samoistnie po zastosowaniu „domowych” sposobów. W niektórych jednak przypadkach wirusowa infekcja górnych dróg oddechowych powoduje powikłania w postaci zakażeń bakteryjnych, doprowadzając do zapalenia ucha środkowego, zatok przynosowych lub dolnych dróg oddechowych (oskrzeli, płuc). Sposób postępowania terapeutycznego w prze-ziębieniu u dzieci odbiega od tego stosowanego u dorosłych, choć u obu grup chorych leczenie wirusowych zakażeń górnych dróg oddechowych polega jedynie na łagodzeniu ich objawów. Zdaniem FDA (2008 r.) stosowanie u dzieci dostępnych bez recepty leków na kaszel i przeziębienie może być potencjalnie szkodliwe i nie przynosić żadnych korzyści, dlatego też nie należy ich podawać dzieciom poniżej 4. r.ż. Inne często stosowane leki, takie jak wziewne kortykosteroidy, doustny prednizolon oraz preparaty jeżówki, są również nieskuteczne w przypadku dzieci. Do nieskutecznych metod leczenia przeziębienia u dzieci należy również stosowanie:

Dane literaturowe pokazują, że najskuteczniejsze, a zarazem najbezpieczniejsze dla dzieci są następujące substancje lecznicze:

W aptekach dostępne są preparaty zawierające opisane składniki. Mają one dostosowaną do wieku dziecka postać i dawkę, ale duży wybór stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Dla przykładu paracetamol – dawka leku zależy od wieku i masy ciała dziecka. U dzieci do 12 r.ż. nie należy przekraczać dawki 65 mg/kg mc./dobę. Na rynku jest dostępnych kilkanaście preparatów zawierających paracetamol w zróżnicowanych, ale wciąż pediatrycznych dawkach, w różnych postaciach i pod różnymi nazwami handlowymi. W praktyce oznaczać to może, że dziecku z gorączką rodzic poda kilka preparatów nie mając wiedzy, że zawierają tą samą substancję czynną. Jeśli leki dla dziecka rodzic kupuje w aptece podczas tej samej wizyty to z pewnością zostanie poinformowany przez farmaceutę o składzie, ale jeśli do terapii włączy lek, który pomógł dziecku sąsiadki, albo taki, który został z poprzedniej infekcji to powstanie problem przedawkowania, o wiele groźniejszy niż infekcja przeziębieniowa.

Autor: dr n. farm. Anna Gajos

Źródło: Świat farmacji, 11/2019

27 października, 2019 powrót