Pokaż menu

Opieka farmaceutyczna

Zapisy oraz spotkania dla Pacjentów objętych programem OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ prowadzone są w aptece przy ul. Dyrekcyjnej 33D.

Informacje dla Pacjenta dotyczące programu OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ w aptece LEGE ARTIS

  1. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.
  2. Pacjent nie otrzymuje żadnych prezentów, zniżek, ani innych korzyści związanych z podstawową działalnością apteki.
  3. Pacjent musi umówić się na spotkanie w aptece ( w godzinach jej pracy ) na spotkanie trwające 30 min-1h.
  4. Spotkania odbywać się będą w miejscu zapewniającym dyskrecję i komfort Pacjenta.
  5. Farmaceuta prowadzący będzie indywidualnie przygotowywał informacje dla Pacjenta dotyczące jego leków ( m.in. jak działają, jak je przechowywać, jak prawidłowo je stosować, jakie są działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, z pożywieniem itp.).
  6. Farmaceuta prowadzący wytłumaczy i przeprowadzi instruktaż jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi, glikemię za pomocą glukometru , jak obsługiwać prawidłowo inhalator do wziewnego podawania leków.
  7. Farmaceuta prowadzący będzie przeglądał informacje na temat leków zleconych przez lekarza i sprawdzał, czy można je bezpiecznie zażywać równocześnie, czy działają prawidłowo i czy uzyskiwany jest efekt terapeutyczny.
  8. Pacjent w czasie trwania programu będzie proszony o wypełnianie różnych ankiet i kwestionariuszy potrzebnych do prawidłowego prowadzenia opieki farmaceutycznej.
  9. Pacjent może pytać i prosić farmaceutę o pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów lekowych związanych z leczeniem.
  10. Wszelkie dane Pacjenta są objęte ochroną danych osobowych, są przechowywane w zabezpieczonym poufnym miejscu.