Pokaż menu

Informacje dla pacjentów

Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów

Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), pacjenci nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zakupionych w aptece. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek dopuszczający zwrot jedynie takich leków lub wyrobów medycznych, które były obarczone wadą jakościową lub zostały wydane w sposób niewłaściwy (stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:

· Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
· Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
· inwalidzi wojenni i wojskowi;
· kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 47c Ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm. oraz art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)