Pokaż menu

Przydatne strony

Narodowy Fundusz Zdrowia – najważniejsze informacje dla Pacjentów
(informacje na temat świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych, listy oczekujących, porady dotyczące leczenia i promocji zdrowia, prawa pacjenta)

Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu

Ministerstwo Zdrowia – lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia – informator o lekach

ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta